Scrum

Der fokuseres på det der virker for det enkelte team, og der læres af det der ikke virker. Således er der konstant forbedring af samarbejde og effektivitet.

Agilitet skaber fokus på sammenhænge således at der kommer færre blindgyder, mangler og stop i arbejdsprocesserne. Det sker ved at tage udgangspunkt i de individer der skal arbejde sammen, idet det er her resultaterne skabes. Men frem for at fastsætte regler og procedurer for teamet, udfordres og supporteres deltagerne til at være selvstyrende og aktivt at tage ejerskab for deres handlinger og indbyrdes interaktion. Teamet skal selv definere hvordan de bedst udfører deres opgaver, og dermed opnår de en gensidig forpligtigelse og motivation.

Agile teams koordinerer opgaveudførslen på kort horisont, med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, leverancer og overordnede planer.

Agile teams anvender ikke fastlagte planer. I stedet koordineres opgaveudførslen løbende et par iterationer frem. Dette giver en større ændringsparathed og dynamik, i forhold til at kunne agere på nye input, ønsker og problemstillinger. Man bevarer altså muligheden for hurtig og fleksibel tilpasning af aktiviteter, løsninger og fremgangsmåder i forhold til nyeste viden og opdaterede kundebehov.

Agilitet er ikke om at ændre måden man arbejder på, men om at ændre måden man tænker.

Agilitet er simpelt at forstå, men indarbejdede vaner og kulturer er svære at ændre. Derfor er der brug for nogle principper, strukturer og rammer der gør det muligt at realisere potentialet i en organisation. Opgaverne, og den tekniske udførsel af disse, kan sagtens være de samme, men måden hvorpå de prioriteres og tilgås i et koordineret samarbejde er meget anderledes.

lær at bruge scrum

Se de kurser jeg udbyder