Kender du det?

Nogle dage er du i højeste gear hele tiden og er helt rundtosset til sidst, alligevel er det som om at du ikke får noget fra hånden. Ingen opgaver bliver rigtigt afsluttet, til gengæld kommer der ekstra til. Andre dage føles det som om alt flasker sig og går op i en højere enhed. Du har nået en masse og alligevel føles det som en leg.

Det er netop dette agile metoder handler om. At tilpasse tankegang og arbejdsvaner til at opnå flere af de gode dage, og færre af de dårlige. Eller sagt på en anden måde; mere flow og mindre stress.

Ousia projects

Agilitet skaber fokus på sammenhænge således at der kommer færre blindgyder, mangler og stop i arbejdsprocesserne. Det sker ved at tage udgangspunkt i dem der skal arbejde sammen, idet det er derfra resultaterne skabes. Men frem for at fastsætte regler og procedurer for teamet, udfordres og supporteres deltagerne til at være selvstyrende og aktivt at tage ejerskab for deres handlinger og indbyrdes interaktion.

Teamet skal selv definere hvordan de bedst udfører deres opgaver, og dermed opnår de en gensidig forpligtigelse og motivation.

Der fokuseres på det der virker for det enkelte team, og der læres af det der ikke virker. Således er der konstant forbedring af samarbejde og effektivitet.

Agilitet handler ikke om at ændre måden man arbejder på, men det handler om at ændre måden man tænker.

Agile teams anvender ikke fastlagte planer. I stedet koordineres opgaveudførslen løbende et par iterationer frem. Dette giver en større ændringsparathed og dynamik, i forhold til at kunne agere på nye input, ønsker og problemstillinger.

Man bevarer altså muligheden for hurtig og fleksibel tilpasning af aktiviteter, løsninger og fremgangsmåder i forhold til nyeste viden og opdaterede kundebehov.

Agilitet er simpelt at forstå, men indarbejdede vaner og kulturer er svære at ændre. Derfor er der brug for nogle principper, strukturer og rammer der gør det muligt at realisere potentialet i en organisation. Opgaverne, og den tekniske udførsel af disse, kan sagtens være de samme, men måden hvorpå de prioriteres og tilgås i et koordineret samarbejde er meget anderledes.

VIL DU VIDE MERE OM AGILITET og projektledelse?

Se hvordan jeg kan hjælpe netop din virksomhed.