Projektlederkursus Århus

Ousia Projects tager udgangspunkt i fagligheden fra IPMA, strukturen fra PRINCE2 og de agile metoder fra SCRUM, hvorved der skabes en fleksibel balance mellem analyse, planlægning og udførsel.

Med baggrund i omfattende erfaring i undervisning og coaching fokuseres der på at skabe overblik, indsigt og motivation, således at projektdeltagerne opnår gensidig forståelse for roller, ansvar og samarbejde. Ved brug af visualisering, cases og øvelser sikres der involvering, diskussion og refleksion i undervisningen og læring formidles effektivt på tværs af faggrupper og til alle ledelses-niveauer.

projektledelse

Ousia Projects afholder løbende kurser indenfor projektledelse og agile metoder. Kurserne afholdes blandt andet i samarbejde med Teknologisk Institut , Via University College, samt andre internationalt anerkendte konsulenthuse og træningsorganisationer.

lær mere om projektledelse

Se de kurser jeg udbyder