Formål;

SPOC kursets formål er at sikre deltagerne en dybere indsigt i agile metoder og hvordan disse implementeres.

Læringspunkter;

Som Scrum Product Owner Certificeret skal du kunne varetage ansvaret for en succesfuld gennemførelse af et agilt projekt, overfor både kunden, organisationen, samt deltagerne af Scrum Teamet.

• SPOC kurset adresserer de problemstillinger der kan forekomme ved implementering af agile processer, samt hvordan disse imødegås.

• SPOC kurset går dybt ind i principperne for hvordan agile metoder virker og hvordan man optimerer værdien af produktet og udbyttet af et projekt.

• På SPOC kurset drages der paralleller til traditionel projektledelse og temaer som prioritering, planlægning, risiko- og ændringsstyring. Det behandles hvordan agile og traditionelle processer, værktøjer og projekter kan køre sideløbende og også integreres.

Målgruppe;

SPOC kurset er for dem der er ansvarlige for et projekt eller for implementeringen af Agile processer. Dem der tager ansvaret for at optimere værdien og de strategiske beslutninger. Det anbefales at man forud har deltaget på et SMC kursus, for at få det fulde udbytte.

Vilkår;

Kurset gennemføres som selvstudie kombineret med en to-dags sammenhængende workshop, med anvendelse af både selvstudie, videoer og casebaserede øvelser.  Forløbet kan dog tilpasses til ved henvendelse.

Pris;

9.500kr  incl forplejning, kursusmateriale, eksamen og certificering.

Kursusmateriale og Eksamen;

Der udleveres en manual “Scrum Body Of Knowledge” som del af kurset. Bemærk at kursusmaterialet og eksamen vil være på engelsk. Derfor vil undervisningen som udgangspunkt være blandet mellem engelsk og dansk, medmindre der bestilles et decideret engelsk kursus.

Eksamen består af 140 spørgsmål der skal besvares på 180 minutter