Formål;
Scrum Master Certified (SMC™) kurset skal sikre at deltagerne opnår en dybere forståelse for hvordan agile metoder virker, hvordan Scrum kan introduceres i en organisation og hvordan Scrum tilpasses til et specifikt projekt. Kurset skal forberede deltagerne til at kunne etablere, supportere og udfordre et Scrum Team i dets udvikling.

Målgruppe;
SMC kurset er for alle der vil være Scrum Masters eller skal arbejde med optimering af arbejdsprocesser og udvikling af effektive teams. Det anbefales at man har erfaring med Scrum eller at man forud har deltaget på et SDC kursus, for at få det fulde udbytte.

Læringspunkter;

  • Praktisk funderet viden om Scrum, der gør det muligt både at implementere metoden og optimere et Scrum Teams udvikling.
  • Dybere indsigt i hvordan Scrum processerne følges korrekt og hvordan agile principper virker.
  • Forståelse for hvordan man kan implementere agile metoder og lave opstart af projekter i et agilt miljø.
  • Forståelse for udarbejdelse af forretningsbegrundelse, kvalitetsstyring, ændringsstyring og risikostyring i agile projekter.
  • Forståelse for hvordan man etablerer agile teams og supporterer det ud fra de dynamikker der opstår under dets udvikling.
  • Forståelse for hvordan man arbejder som coach og facilitator for teamet.
  • Kendskab til hvordan sikrer og optimerer samspillet mellem Scrum Coreteamet, virksomhedsledelsen og andre eksterne interessenter.
  • Forståelse for hvordan kan Scrum skaleres til større projekter.
  • Anvendelse af agile software programmer til opgavestyring.

Vilkår;
Kurset gennemføres som “blended learning” hvor der kombineres forskellige læringsstile og praktiske øvelser. Der anvendes af både selvstudie, workshops, videoer og case-baserede øvelser. Forløbet er baseret på 3 tilstedeværelsesdage, inkulsiv eksamen, suppleret med selvstudier. Kursus indhold og opsætning kan tilpasses den enkelte organisation ved henvendelse.

Pris;
9.500 kr  incl forplejning, kursusmateriale, eksamen og certificering.

Kursusmateriale og Eksamen;
Der udleveres en manual “Scrum Body Of Knowledge”, et opgavehæfte og et Case hæfte som del af kurset. Bemærk at kursusmaterialet og eksamen vil være på engelsk. Derfor vil undervisningen som udgangspunkt være blandet mellem engelsk og dansk, medmindre der bestilles et decideret engelsk kursus. Eksamen består af 100 spørgsmål der skal besvares på 120 minutter. Mere end 95% består og opnår certificering