Formål;
Scrum Developer kurset har til formål at give tilstrækkelig viden og indsigt, til at man kan deltage effektivt i et Scrum Team umiddelbart efter kurset. Det primære fokus er at deltagerne opnår praktisk erfaring og forståelse for strukturen, processer, roller og værktøjer der anvendes.

Målgruppe;
SDC kurset er for alle der ønsker en grundlæggende forståelse for agile arbejdsmetoder. Kurset giver værktøjer og arbejdsmetoder der, direkte efter kurset, kan bruges til at opnå overblik, overskud og effektivitet i udførsel af opgaver. Kurset er særligt egnet til alle der skal indgå i eller interagere med et Scrum Team.  Det bør bemærkes at Agile metoder i stigende grad anvendes til at strukturere, prioritere og optimere projekter i alle brancher. Der kræves ingen forudsætninger for deltagelse.

Læringspunkter;

  • SDC kurset introducerer deltagerne overordnet til Agile metoder, samt historien bag Scrum.
  • Agile værdier og principper baseret på Agile Maifesto.
  • Forståelse af struktur og rammer der arbejdes efter i Scrum og kendskab til hvad der gør Agile processer effektive.
  • Forståelse af det integrerede samarbejde imellem Scrum Teamet, Scrum Master og Product Owner.
  • Kendskab til fordele og udfordringer ved at arbejde i selvorganiserende team
  • Praktisk anvendelse af timeboxes og agile metoder til møder og events
  • Praktisk udarbejdelse og anvendelse af Sprints, Taskboards, Burndown Charts, User stories, Definition Of Done
  • Kendskab til agile teknikker til at holde overblik, planlægning, estimering og priotering

Vilkår;
Forløbet er tilrettelagt som et tre-ugers kursus, med 3 tilstedeværelsesdage inkulsiv eksamen. Kurset gennemføres som “blended learning” hvor der kombineres forskellige læringsstile og praktiske øvelser. Der anvendes af både selvstudie, workshops, videoer og case-baserede øvelser.

Pris;
9.500kr  incl forplejning, kursusmateriale, eksamen og certificering.

Kursusmateriale og eksamen;
Der udleveres en manual “Scrum Body Of Knowledge” som del af kurset. Bemærk at kursusmaterialet og eksamen vil være på engelsk. Derfor vil undervisningen som udgangspunkt være blandet mellem engelsk og dansk, medmindre der bestilles et decideret engelsk kursus. Eksamen består af 75 spørgsmål der skal besvares på 90 minutter. Mere end 98% består og opnår certificering.