For projektledere der vil have en omfattende forståelse af alle aspekter af projektets livscyklus og gerne vil anerkendes på PRINCE2 Practitioner niveau.

Formål

Efter endt kursusforløb skal deltageren:

  • Have detaljeret PRINCE2 kundskab med fokus på praktisk brug af metoden.
  • Kunne differentiere mellem temaer, processer og teknikker, der benyttes i PRINCE2.
  • Være i stand til at anvende PRINCE2-terminologi

Omfang

E-læringskurset er sammensat af 9 lektioner, som er tilgængelige for gennemførelse i 1 år med støtte fra en e-coach. Forberedelsestiden anslås til ca. 40 timer for både gennemførelsen af e-læringslektionerne og læsning af PRINCE2-manualen. Du kan desuden forberede dig ved hjælp af testeksaminer.

 

Indhold

Kurset omfatter følgende fagområder:

  • Introduktion: Definition af projekt og de centrale temaer i projekter.
  • PRINCE2 procesmodel: Et overblik over de syv processer, der skaber fundamentet for metodikken.
  • Temaer: Et overblik over de syv temaer.
  • Teknikker: En beskrivelse af PRINCE2 teknikker såsom Product Based Planning.
  • Anvendelse af PRINCE2 på praktiske eksempler
  • Practitioner eksamensforberedelse: Testeksaminer med tilknyttede svar.

Gennemførelse

Kurset er en kombination af e-læring og 2 dages tilstedeværelsesundervisning. Kurset afsluttes med 2½ times casebaseret Practitioner eksamen. Gennemførelse af Practitioner eksamen forudsætter, at deltageren har bestået Foundation eksamen.