Kurset retter sig mod projektledere og projektdeltagere, der ser et behov for en kontrolleret tilgang til projektstyring og har brug for omfattende forståelse af alle aspekter af projektets livscyklus.

Formål

Efter endt kursusforløb skal deltageren kunne:

  • Forstå og benytte PRINCE2 produktivt.
  • Demonstrere fordele og vide hvordan PRINCE2 implementeres.
  • Anvende projektstyringens ledelsesprodukter hensigtsmæssigt.
  • Bestå en PRINCE2 Foundation eksamen.

Gennemførelse

Kurset er en kombination af e-læring og 2 dages tilstedeværelsesundervisning. Kurset afsluttes med 1 times multiple-choice Foundation eksamen.

Indhold

Kurset omfatter følgende fagområder:

  • Introduktion: Definition af projekt og de centrale komponenter i projekter.
  • PRINCE2 procesmodel: Et overblik over de processer, der skaber fundamentet for PRINCE2-metodikken.
  • Temaer: Et overblik over temaerne i metoden og hvordan hvert tema støtter projekt-, risiko- og kvalitetsstyring.
  • Teknikker: En beskrivelse af PRINCE2 teknikker såsom Product Based Planning.
  • Forberedelse til eksamen.

Omfang

E-læringskurset består af 15 lektioner, der er tilgængelige for gennemførelse i 12 måneder med støtte fra en e-coach. Forberedelsestiden er ca. 40 effektive timer for gennemførelsen af e-læringslektionerne samt læsning af PRINCE2 manualen. Du kan desuden forberede dig ved hjælp af testeksaminer.